ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều Khoản Chung (“ĐKC”) này áp dụng cho các Khách và Đối Tác sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại các Cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu StaynFun, và các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của StaynFun (nếu có) trong tương lai (“Cơ sở lưu trú”). Khách, Đối Tác và StaynFun được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

Khách/Đối Tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho StaynFun yêu cầu đặt phòng, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vu bổ sung (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được StaynFun xác nhận dịch vụ là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận ĐKC, Quy Định Chung (“QĐC”) và những thay đổi ĐKC, QĐC tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của StaynFun tại địa chỉ https://staynfun.vinpearl.com/vi/dieu-khoan-chung (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được StaynFun thông báo, cung cấp.

ĐKC là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa StaynFun và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

 

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

 1. StaynFun” có nghĩa là Công ty cổ phần StaynFun, các công ty liên kết của Công ty cổ phần StaynFun và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của StaynFun và các công ty liên kết của StaynFun được thành lập trên toàn quốc tại từng thời điểm.
 2. Đối Tác” là đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân giao kết Hợp Đồng với StaynFun.
 3. Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của StaynFun với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác.
 4. A” được hiểu là Người lớn. “C” được hiểu là Trẻ em.
 5. B2B” là giao dịch thương mại giữa Doanh nghiệp và Doanh nghiệp (không có sự tham gia của Khách hàng là cá nhân).
 6. “B2C” là các giao dịch thương mại diễn ra giữa Doanh nghiệp với Khách hàng là cá nhân.
 7. “Giá Công Bố” là giá phòng, giá dịch vụ được niêm yết tại Cơ sở lưu trú và tại website của StaynFun www.StaynFun.vinpearl.com. Giá phòng có thể thay đổi từng ngày.
 8. “Giá Phòng Tĩnh – Static” là giá không thay đổi theo sự thay đổi của Giá công bố.
 9. Giá Gói Phòng” là giá dành cho đêm nghỉ kèm theo các dịch vụ được liệt kê trong Gói Phòng tương ứng.
 10. Gói Phòng” là tên gọi chung của các Yêu Cầu Đặt Phòng dưới đây và hoặc bất kỳ các gói dịch vụ mới được StaynFun thông báo vào từng thời điểm:

STT

Gói phòng

Diễn giải

Mô tả

1

RO

Room Only

Chỉ gồm đêm nghỉ

2

WP

Room Only with Wave Park

Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo vui chơi tại Wave Park (áp dụng cho các tháng trong năm trừ 5,6,7,8 và Lễ tết)

3

WWP

Room Only with Wave Park & Water Park

Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo vui chơi tại Wave Park & Water Park

 1. Dịch Vụ” bao gồm dịch vụ lưu trú, tiệc sự kiện, Voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác mà StaynFun cung cấp tại từng thời điểm như vận chuyển, dịch vụ vui chơi giải trí…
 2. Khách Lẻ” là Khách hoặc nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Dịch Vụ tối đa 09 phòng/đêm.
 3. Khách Đoàn” là 01 nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Đặt Phòng từ 10 phòng/đêm trở lên và/hoặc các dịch vụ (tiệc, sự kiện và các dịch vụ khác).
 4. Đoàn Series” là Khách Đoàn được đặt hàng loạt ít nhất từ 03 đoàn trở lên theo lịch trình giống nhau.
 5. “Ngày Làm Việc” là ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.
 6. No-Show là trường hợp Khách không đến nhận phòng cho đến 23 giờ 59 phút ngày nhận phòng hoặc thời điểm khác trong thời gian lưu trú theo thông báo của Khách/Đối Tác và StaynFun sẽ trả phòng về quỹ phòng trống để bán sau thời hạn này mà không cần thông báo cho Khách/Đối Tác nếu Khách không có mặt và làm thủ tục nhận phòng.
 7. QĐC” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Cơ sở lưu trú và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của StaynFun tại từng thời điểm và đăng tải trên Trang Web của StaynFun.
 8. Tổng Phí Dịch Vụ” bao gồm tổng Giá Gói Phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác ngoài các dịch vụ liệt kê trong Gói Phòng.
 9. Voucher” là thẻ/phiếu mua Dịch Vụ trả tiền trước tồn tại dưới dạng vật lý hoặc dữ liệu điện tử do StaynFun phát hành để ghi nhận quyền sử dụng Gói Phòng cho người sở hữu Voucher. Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ QĐC, ĐKC và quy định chi tiết tại mỗi Voucher.
 10. Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn” là xác nhận của StaynFun về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, tổ chức các sự kiện tại Cơ sở lưu trú, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách đoàn với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo ĐKC này.
 11. Xác Nhận Dịch Vụ Khách Lẻ” là xác nhận của StaynFun về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách lẻ với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo ĐKC này.

 

ĐIỀU 2. VOUCHER

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc StaynFun có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại ĐKC, QĐC, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được StaynFun phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm nhận phòng.

 

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG:

 1. Thời gian nhận phòng và trả phòng

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Cơ sở lưu trú, quy định về nhận và trả phòng được áp dụng như sau:

 

Hạng mục

Quy định

Ghi chú

Thời gian nhận phòng

15:00 giờ ngày Khách đến

 

Thời gian trả phòng

Không quá 11:00 giờ trưa ngày trả phòng

 

Phí nhận phòng sớm trước 06:00 giờ

100% Giá 1 đêm phòng

Tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có và xác nhận đồng ý của StaynFun. Các khoản phí sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm StaynFun xác nhận.

Phí nhận phòng sớm từ 06:00 giờ đến 15:00 giờ

50% Giá Gói Phòng

Phí trả phòng muộn từ sau 11:00 giờ đến 21:00 giờ

50% Giá Gói Phòng

Phí trả phòng muộn sau 21:00 giờ

100% Giá 1 đêm phòng

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Cơ sở lưu trú, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả Phòng hay nhận phòng sớm hơn thời gian quy định.

 1. Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo (i) Giá Công Bố của StaynFun (bao gồm giá chương trình khuyến mại nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) khi Khách trực tiếp thanh toán cho StaynFun hoặc (ii) giá theo hợp đồng/thỏa thuận (bao gồm giá chương trình khuyến mại nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) giữa StaynFun và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.

 

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

 1. Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ, Danh Sách Xếp Phòng của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho StaynFun dưới hình thức email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng.
 2. Trong trường hợp Đại Lý đặt biệt thự (Villa) cho 1 nhóm hoặc nhiều nhóm Khách khác nhau, Đối tác phải đảm bảo:
 1. Giá Gói phòng dựa trên mặc định 02 người lớn trong 1 phòng hoặc 01 phòng ngủ biệt thự nếu không được đề cập đến ở trong các Phụ lục liên quan đến giá phòng.
 2. Đối Tác cần thông báo đến toàn bộ Khách về việc: (i) Khách sẽ ở chung biệt thự với các khách hàng khác đặt phòng qua Đối Tác; (ii) Khách tự bảo quản tài sản cá nhân khi ở chung biệt thự với các khách hàng khác. Đối tác chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp xảy ra.
 3. StaynFun được miễn trừ trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn/tranh chấp giữa các Khách ở chung biệt thự.
 1. Thông tin Đặt Phòng: chi tiết tại PL01
 2. Quy định về lưu trú:
 1. Số lượng Khách tối đa trên một phòng (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được nói rõ) được áp dụng như sau:

 1. Tối đa 04 người trong 1 phòng ngủ 01 giường bao gồm cả trẻ em dưới 4 tuổi

 2. Tối đa 06 người trong 1 phòng ngủ 02 giường bao gồm cả trẻ em dưới 4 tuổi

 3. Tối đa 08 người trong 1 phòng ngủ 03 giường bao gồm cả trẻ em dưới 4 tuổi

 4. Không kê giường phụ trong phòng

 5. Áp dụng phụ thu trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 12 tuổi và phụ thu người lớn – dành cho khách từ 12 tuổi

 1. Trường hợp đặc biệt: trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Cơ sở lưu trú v.v...), StaynFun có quyền di dời Khách sang loại phòng/Cơ sở lưu trú khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng/ Cơ sở lưu trú mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được StaynFun xác nhận.

 

 1. Thông tin cung cấp cho Cơ sở lưu trú
 1. Thông tin cung cấp trước ngày đến: Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Cơ sở lưu trú và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Cơ sở lưu trú:
 1. Danh sách tất cả các Khách hàng (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu, quốc tịch, bản sao thẻ tạm trú):
 • Khách lẻ: Phải được gửi tới Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Cơ sở lưu trú theo hạn dưới đây kể từ ngày nhận được xác nhận đặt phòng, nhưng không muộn hơn hạn hủy phòng không tính phí:
 • Mùa thấp điểm: 15 ngày
 • Mùa cao điểm: 7 ngày
 • Mùa đỉnh điểm lễ Tết: Tại thời điểm đặt phòng
 • Khách đoàn: Chi tiết theo hợp đồng khách đoàn.
 1. Thông tin giờ nhận & trả phòng Cơ sở lưu trú dự kiến cần được cung cấp cho Cơ sở lưu trú ít nhất  03 ngày trước ngày Khách đến.
 2. Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp danh sách đặt phòng đúng hạn, StaynFun có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và StaynFun. Trong trường hợp đó, StaynFun sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Cơ sở lưu trú vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.
 3. Các yêu cầu đặc biệt khác như phòng ở tầng cao, phòng liền kề…, sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng sẵn có của Cơ sở lưu trú tại thời điểm nhận phòng.
 1. Thay đổi thông tin

Bất cứ sự thay đổi nào về dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Cơ sở lưu trú và được xác nhận của Bộ phận Chăm sóc khách hàng ít nhất 03 ngày trước ngày Khách nhận phòng và không muộn hơn ngày điều chỉnh/hủy phòng miễn phí. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, StaynFun có quyền thực hiện đồng thời các biện pháp sau:

 1. Áp dụng Giá Công Bố tại Cơ sở lưu trú vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.
 2. Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Cơ sở lưu trú hoặc Giá Hợp đồng của Đối tác (nếu có) tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác, Đối Tác sẽ phải trực tiếp thanh toán khoản phụ thu hoặc StaynFun có quyền khấu trừ khoản phụ thu vào bất cứ khoản thanh toán nào của Đối Tác cho StaynFun.
 1. Thủ tục nhận phòng
 1. Khách cần cung cấp Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và/hoặc Giấy khai sinh đối với trẻ em khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký. Cơ sở lưu trú sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này. Trong trường hợp Khách không cung cấp được các giấy tờ nêu trên, Khách/Đối Tác đồng ý với việc thủ tục nhận phòng không hoàn thành và yêu cầu đặt phòng sẽ tự động hủy, chi phí tiền phòng và các dịch vụ đã xác nhận sẽ không được hoàn lại cho Khách/Đối tác.
 2. Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của StaynFun, Khách đồng ý cho phép StaynFun thu thập và sử dụng dữ liệu của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. StaynFun cam kết không sử dụng/cung cấp dữ liệu của Khách cho bên thứ ba (không thuộc tập đoàn Vingroup) vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.
   

ĐIỀU 5. TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CỦA STAYNFUN

 1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản. Danh sách các tài khoản tại PL02
 2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).
 3. StaynFun có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

 

ĐIỀU 6. SỬA CHỮA, CẢI TẠO

 1. StaynFun có quyền tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Cơ sở lưu trú. StaynFun có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.
 2. StaynFun sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đại lý và/hoặc khách hàng sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đại lý/Đối tác/khách hàng.

 

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

StaynFun, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại ĐKC, QĐC nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

 1. Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này;
 2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.
 3. Trừ khi có ý kiến khác của StaynFun bằng văn bản, Khách hoặc Đối Tác vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự Kiện Bất Khả Kháng gây trở ngại.

 

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Đối Tác và StaynFun cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng và sau khi Hợp Đồng giữa Đối Tác và StaynFun chấm dứt, Bên được tiết lộ sẽ tuyệt đối bảo mật các thông tin mật (“Thông Tin Mật”) của Bên tiết lộ. Theo đó, Bên được tiết lộ không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của Bên tiết lộ trừ trường hợp quy định dưới đây. Cho mục đích quy định tại điều này, Thông Tin Mật được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản của Hợp Đồng ký giữa StaynFun và Đối Tác, và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng, các thông tin, dữ liệu, văn bản được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên được tiết lộ cho dù dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp Đồng. Ngoài ra, Thông Tin Mật còn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của Bên tiết lộ.
 2. Nghĩa Vụ Bảo Mật sẽ được loại trừ nếu Thông Tin Mật:
 1. đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng bởi Bên tiết lộ;
 2. do Bên được tiết tộ cung cấp cho nhân viên, chuyên gia tư vấn tài chính, pháp lý hoặc nhà thầu của Bên được tiết lộ vì mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên được tiết lộ theo Hợp Đồng này, với điều kiện là Bên được tiết lộ phải chịu trách nhiệm và đảm bảo các đối tượng được tiết lộ Thông Tin Mật phải tuân thủ quy định bảo mật như nội dung nêu trên;
 3. do Bên được tiết lộ nhận được từ một bên thứ ba độc lập với việc thực hiện Hợp Đồng này mà không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc bất kỳ toà án có thẩm quyền xét xử thích hợp nào đối với Bên được tiết lộ.
 1. Bên được tiết lộ đồng ý rằng bất cứ vi phạm nào đối với Nghĩa Vụ Bảo Mật thông tin này có thể gây ra những tổn hại không thể khôi phục được với Bên tiết lộ, theo đó Bên tiết lộ sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại và buộc Bên được tiết lộ bồi thường toàn bộ thiệt hại là một khoản tiền không thấp hơn Giá trị Hợp Đồng.

 

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các quy định tại ĐKC, QĐC sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và ĐKC, QĐC sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 10. LỖI KỸ THUẬT

 1. StaynFun sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để duy trì hoạt động bình thường của website thương mại điện tử www.StaynFun.vinpearl.com (“Website”). Tuy nhiên, StaynFun không bảo đảm rằng (i) các chức năng, công cụ hỗ trợ được cung cấp tại Website sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi, (ii) Website không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại (malware) hoặc các thành phần gây hại khác, và/hoặc (iii) mọi dữ liệu được cung cấp trên Website đều chính xác và không có các sai sót về kỹ thuật trong quá trình tạo lập dữ liệu.
 2. Trong trường hợp phát sinh các sự cố về kỹ thuật như sự cố về máy móc, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống đường truyền internet, Website bị nhiễm vius (“Lỗi Kỹ Thuật”) hoặc trường hợp xảy ra sai sót về dữ liệu đăng tải trên Website như sai sót về giá (“Lỗi Dữ Liệu”), StaynFun sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để khắc phục Lỗi Kỹ Thuật hoặc điều chỉnh Lỗi Dự Liệu trong thời gian sớm nhất.
 3. StaynFun có quyền từ chối thực hiện các giao dịch được xác lập:
 1. do Lỗi Kỹ Thuật, 
 2. trên cơ sở Lỗi Dữ Liệu, 
 3. và/hoặc bị ảnh hưởng bởi Lỗi Kỹ Thuật và/hoặc Lỗi Dữ Liệu không phụ thuộc vào nguồn gốc của các lỗi đó. Để cho rõ ràng, một lỗi dữ liệu là một lỗi trên Trang web (ví dụ về giá cả, điều kiện) mà một người lý trí sẽ không coi là bình thường
 1. Trong trường hợp từ chối thực hiện thực giao dịch, StaynFun sẽ thông báo cho quý khách qua thư điện tử mà quý khách đã cung cấp khi đặt dịch vụ, đồng thời hoàn lại khoản thanh toán liên quan đến giao dịch bị từ chối mà quý khách đã thanh toán cho StaynFun trong vòng tối đa 45 ngày làm việc.
 2. Ngoài nghĩa vụ hoàn lại khoản thanh toán đã nhận theo quy định tại Điểm (c), StaynFun không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà quý khách phải gánh chịu, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến Lỗi Kỹ Thuật và/hoặc Lỗi Dữ Liệu.

 

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH LIÊN LẠC ĐẶT PHÒNG

 

STT

Cơ sở lưu trú

Email Đặt Phòng

SĐT Đặt phòng

1

StaynFun Vinhomes Ocean Park 2

[email protected]

(+84)024 5678 0116

 

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH TÀI KHOẢN

 

STT

Tên cơ sở lưu trú

Đơn vị thụ hưởng

Số tài khoản

Ngân hàng

Địa chỉ

Swift code

1

StaynFun Vinhomes Ocean Park 2

CÔNG TY CỔ PHẦN STAYNFUN

068704070230296

Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Tâm Kinh Doanh

Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 2| HDBank Trung Tâm Kinh Doanh

 

25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp HCM.

HDBCVNVX

 

 

Copyright © 2022 Vinpearl.com. All rights reserved